Reuma patiënten vereniging Texel
Door, voor en met elkaar

Nieuws van de Vereniging

2024 

***********************************

Op 25 maart 2024 zal deze pagina uit de lucht gaan.
Hiervoor in de plaatst kunt u vanaf 1 maart 2024 ons vinden onder de naam: reumatexel.nl
We zien u daar dan graag terug!

Met onze doorstart in een nieuwe organisatievorm zoeken wij vanaf 2024 donateurs en andere ondersteuners! Dit kan met raad en daad zijn! Meld u alstublieft aan via rpvtexel@texel.com

**************

Activiteiten in 2023

Achter de coulissen is er heel druk gewerkt aan de wijzigingen van de statuten, contacten met de notaris, concept opzet nieuwe vereniging, zoeken naar nieuwe bestuursleden en alles wat hierbij komt kijken.
O.a. hierdoor waren en zijn er dit jaar wat minder activiteiten voor de leden.

*********

7 oktober 2023

In De Toegift, viering van ons 35 jarig lustrum, met afscheid van het oude bestuur en de vereniging in de oude vorm. Verwelkoming nieuw bestuur en doorstart van de Enige en Echt Tesselse RPV per 1 januari 2024!

*********

8 september 2023
We hebben Kaap Skil bezocht en daarna koffie/thee met iets lekkers en nog een drankje in 't Skiltje. Heerlijk bijpraten met elkaar.

********* 

28 juni 2023

 

Koffie inloop bij 't Cafeetje in Oosterend.
*********

 

25 mei 2023
 dorpentocht naar De Waal met o.a. bezoek museum Waalstee.

*********
3 mei 2023
Extra stemronde ivm net te weinig stemmen voor wijzigen statuten volgens op dat moment nog (oude) geldende statuten.

*********

31 maart 2023
de ALV, met daarin de laatste ontwikkelingen omtrent voortgang RPV Texel in 2024.

*********


Activiteiten 2022

Zondag 18 december Kerstmaaltijd bij Tatenhove in De Koog.

*********

Verslag Extra Ledenvergadering RPV Texel 28 oktober 2022

Aanwezig: 22 leden + 26 reacties van niet aanwezige leden.


 

De  voorzitter heet de leden welkom en legde op een heldere manier uit waarom er , zo kort na een ALV een extra ledenvergadering noodzakelijk is en er weer gestemd moet worden.

 

Deze vergadering was belegd omdat 3 van de 4 bestuursleden om verschillende redenen hebben aangegeven te stoppen met hun functie per 1 januari 2024.
Joke (de voorzitter) gaf uitleg over de noodzaak van wijziging statuten en Huishoudelijk reglement en de absolute noodzaak tot aanvulling van en verdere ondersteuning van het dan eventueel te vormen bestuur.
Onder het genot van een kop koffie/thee werden de stembriefjes uitgedeeld.
Na de telling (waarbij eventuele dubbele stemmen goed in de gaten gehouden werden) van de briefjes was dit de uitkomst:
7 stemmen voor opheffen van de vereniging
37 stemmen tegen opheffen van de vereniging
25 leden die niet in het bestuur willen
11 leden die wel een meer of minder ondersteunende functie voor het bestuur willen vervullen.
25 leden die geen ondersteunende functie willen of kunnen vervullen.
Joke is heel blij met de reacties en vraagt een applausje voor de aanwezigen.
Tevens deelde zij mede dat ze in de komende periode, waarschijnlijk januari 2023, de mensen die wel willen ondersteunen gaat benaderen. Dit om een goede inventarisatie te kunnen maken van wat een ieders kwaliteiten zijn en in welke vorm er ondersteuning gegeven kan worden.
Dit kan middels een bestuursfunctie, of het organiseren en/of bedenken van een activiteit.
Uiterlijk begin januari 2023 krijgt elk lid het concept statuten en huishoudelijk reglement toegestuurd. Men heeft dan 4 weken om hier wijzigingen etc. voor door te geven. Daarna volgt in april de Algemene Ledenvergadering waarin de uiteindelijke versies van statuten en huishoudelijk reglement gefiatteerd dienen te worden. Ook dit moet schriftelijk gebeuren,op de vergadering of met een mail of briefje aan het bestuur.
Daarna kan het huidige bestuur naar de notaris om alles te laten passeren.
Op 1 januari 2024 is dan de voortgang van de zelfstandig opererende RPV Texel een feit!
Na de komende zomer gaan we uiteraard ons 35 jarig lustrumfeest uitgebreid vieren.
Tijdens dit feest op 7 oktober 2023 wordt er tevens afscheid genomen van de ‘oude’ vereniging en bestuur,  wordt de ‘nieuwe’  vereniging en bestuur bezetting verwelkomt.
U begrijpt…. Dit gaan we op een spetterende manier doen.
Het bestuur van RPV Texel

 

 

*******

Aan alle leden van die op ons getemd hebben tijdens de RABOclubactie 2022, dank!
We hebben een mooi bedrag van € 313,49 ontvangen.

********
2 juni 2022

Eindelijk na 4 jaar ( 2 jaar Lock down) weer samen op pad.
Deze keer naar de Broekerveiling. We hadden niet alleen prachtig weer, het was ook weer een ouderwets gezellig samenzijn op een prachtige locatie
 

*********

 

Op 29 april  2022

hebben we een lezing georganiseerd, gegeven door weerman Jan Visser. Hij is bekend van o.a. Radio Noord-Holland en Buienradar. Deze middag was, leuk, gezellig, en bovendien zeer informatief. Hij vertelde van alles over het ontstaan van bijvoorbeeld allerlei verschillende soorten wolken en hun betekenis voor het weer bij ons. Over stromingen in de lucht die invloed hebben op ons weer.  De veranderingen door de jaren heen en wat we kunnen verwachten.. Er was zoveel te vertellen en te vragen,  dat we zelfs uit de zaal ‘geveegd’ werden. Kortom ook deze middag was weer zeer geslaagd.  

 

 **********

Texel, maart 2022
Op de Algemene Lenvergadering van 7 april 2022 hebben onze leden unaniem gekozen om na 1 januari 2024 als zelfstandige vereniging door te gaan. Dit naar aanleiding vna de Koerswijziging van Reuma Nederland die vanaf die datum alle ondersteuning aan plaatselijke Patiëntenverenigingen stop zet.

**************

Activiteiten 2021

Dank aan alle leden van de RABO bank die voor hun clubactie op onze vereniging hebben gestemd!

 *********

 Lezing door pijnrevalidatiearts en medisch directeur CIR revalidatie 5 november 2021
Op vrijdag 5 november kon de lezing door pijnrevalidatiearts en medisch directeur van CIR, René Oosterwijk  eindelijk doorgang vinden. Hij heeft ons deelgenoot gemaakt van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en behandelmethoden voor fybromyalgie en chronische pijn. De opkomst was (binnen de COVID-beperkingen) fenomenaal!

*************

Dorpentocht 2021 Oosterend
We zijn in de Maartenskerk en de voormalige doopsgezinde kerk waar momenteel een voorstelling is over de historie van een oud dorpswinkeltje, muziekkorps Excelsior, diverse kunstenaars en de oester en wiervisserij geweest en eindigen bij Strends End voor een hapje en een drankje. Het was weer erg gezellig en fijn om elkaar te ontmoeten.

*********

Koffie inloop 12 augustus 2021
Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten, uiteraard met in achtneming van de geldende maatregelen. Koffie inloop 12 augustus 2021 om14.30u tot 16.30u in De Stal.  Leden zijn gratis en partner of begeleider €5,00.  Zin om ook te komen? Meld je aan via mail of telefoon.
**************

De lockdown i.v.m. het COVID-19 virus is helaas nog altijd van kracht.
We missen het samenkomen met elkaar als vereniging heel erg. Het bestuur heeft daarom bedacht om een bosje 'hoop'  aan de leden die dit willen aan te bieden.
Op donderdag 18 maart kon men een bos gekleurde tulpen bij verschillende locaties ophalen of werd dit in sommige gevallen thuis gebracht. Het bestuur had zich conform de richtlijnen van het RIVM opgesplitst en zodoende konden we op afstand toch met onze leden bijpraten.

*********

Activiteiten 2020

November 2020

Samenwerking De Toegift@Klif 12 én RPV Texel  
   Kerstmaaltijd op afstand?    

Doordat de lockdown  i.v.m. het heersende COVID-19 nog altijd geldt hebben we helaas niet veel 'live' bijeen kunnen komen.
Maar.......  daar we best creatief zijn hebben we toch samen een alternatieve Kerstmaaltijd kunnen genieten. Mede dank zij de fijne en goede samenwerking met De Toegift@Klif 12.
Het werd een maaltijd die wij als bestuur bij de leden die dit wilden langsbrachten. Het was erg lekker en de reacties waren ook enthousiast.
Zelfs onze leden die aan de overkant wonen kregen de gelegenheid om mee te doen. Het was een succes en met de bijgevoegde tegoedbon voor een kopje koffie kan men zodra de horeca weer open mag nogmaals genieten van de samenwerking met De Toegift@Klif12.

********
Donderdag 5 maart 2020

We houden onze ALV in het gebouw van De Schakel (naast de Hervormde kerk in Den Burg) om 14.30u beginnen we. In het ontspanningsdeel na de pauze zal Marcel Plaatsman een proatje houden.  Het is dan ook mogelijk om zijn boekjes in Texels dialect aan te schaffen.

***************

Vrijdag 11 januari 2020
We hebben met veel leden en hun partners/begeleiders het  nieuwe jaar gevierd middels een heerlijk etentje in De Lindeboom. De opkomst was maximaal.

***************************************************

Activiteiten in 2019

Lezing fibromyalgie en SLE op vrijdag 11 oktober 2019
De opkomst was zeer groot!
Dr. Lonneke van Felius en reumaverpleegkundige Linda Tesselaar gaven om de beurtinformatie over de beide aandoeningen.Op vragen vanuit het publiek werd voor dit moment zo duidelijk mogelijk antwoord gegeven.
Er is afgesproken om in april of oktober 2020 een special over fibromyalgie te houden. Meer dan de helft van de aanwezigen gaf aan hier behoefte aan te hebben. Houdt u dus de website, de facebook pagina en de Texelse Courant goed in de gaten.

*******
Woensdag 11 september zijn we op dorpentocht  gegaan en dit jaar was Oudeschild aan de beurt. We hebben het Zeemanskerkje bezocht, naar de Zelfpluktuin  geweest en iets eten bij Van der Star gegeten. 

*******
Woensdag 10 juli hielden we onze koffie-inloop bij restaurant De Waal. Er waren veel leden aanwezig en we hebben genoten van het jutterspraatjes, elkaar en de hapjes. 
*******

We zijn ook dit jaar weer heel erg blij met al uw stemmen tijdens de grote RABO clubactie 2019. 


We zijn heel erg blij met de donatie van het statiegeld van de lege flessen van Jumbo Den Burg en Jumbo De Koog.
******** 
Ook met de donatie  van het statiegeld van Albert Hein Den Burg  zijn we heel erg blij!
*******
Woensdag 29 juni zijn we op reis geweest. Dit jaar was ons eigen mooie eiland weer aan de beurt. We zijn naar Schipbreuk- en Juttermuseum Flora geweest.  

*******

Donderdag 11 april hielden wij de 'knutselmiddag'. Deze keer hebben we  onder begeleiding van Elly van den Berg sieraden gemaakt en/of mandala's getekend.
*******

Donderdag 14 maart om 14.30u was wij onze ALV . Wethouder Jaap Vlaming was na de pauze aanwezig.
                                                              *******

Vrijdag 11 januari hielden wij van 15.00u. tot 17.00u onze Nieuwjaarsinloop. We waren te vinden in "De Stal" (voorheen Theodorahoeve) hoek Kogerstraat/De Zes.
                                                                 *******

          ******************************************
          

Activiteiten in 2018 gehouden
_____________

Klaverjasvereniging  "De witte Burcht" dank voor jullie donatie!
         _______________

Met dank aan de RABO Bank clubactie en iedereen die op ons heeft gestemd. Dirk Sijtsma dank je wel dat je de prijs voor en namens ons in ontvangst wilde nemen!

_______________

 Op 14 december hebben we ons Kerstdiner gehouden. Deze keer in De Lindeboom. Het was erg gezellig en lekker!                                         __________

Op vrijdag 23 november heeft Betsie Verhoeven, sportdocente, in de Buureton voorlichting gegeven over reuma en bewegen. Zij liet ons ervaren hoe iedereen mee kan doen aan allerlei beweeg- en sportactiviteiten.
Het belang van bewegen bij welke vorm van reuma dan ook is dat u zo lang mogelijk en zoveel als mogelijk in beweging blijft.
Wat zijn de mogelijkheden hier op Texel? De beweegprogramma’s zijn ontwikkeld en worden ondersteund door de Universiteit van Groningen. 

                          ____________

Donderdag 25 oktober om 14.30u. is er een knutselmiddag voor de vele liefhebbers geweest.
Het thema was kerst.
Het was een gezellige middag met voldoende deelnemers en leuke resultaten. (Zie bij foto's)

                                                                                  ___________________

We zijn weer op Dorpentocht geweest! Dit was op donderdag 20 september. 
Dit jaar was Oosterend aan de beurt. 
We begonnen om 14.30u met een rondleiding en proeverij bij Stokerij Texel om daarna bij Strends End nog iets  drinken en te nuttigen met elkaar. 

Op donderdag 5 juli 2018 hebben we onze inloopmiddag gehouden bij Brasserie Beers. Gezellig bijgepraat met elkaar onder het genot van iets lekkers.

***

 

Reisje donderdag 31 mei 2018 
De boottocht duurde drie uur en onderweg krijgegen wij een kopje koffie/thee met oranjekoek bij aankomst.
Tevens kregen we onderweg een Friese koffietafel om de maag te vullen.

***
Vrijdag 20 april heeft Dr. L. Beimers, orthopeed verbonden aan het MC Slotervaart ziekenhuis te Amsterdam, heeft een lezing gegeven over reuma en het schoudergewricht. Met name over welke klachten dit kan geven, behandelmogelijkheden en hoe belangrijk het is om tijdig specialistische hulp in te schakelen, mensen wachten vaak te lang. 
Fysiotherapeute Sanne Post gaf aanvullende informatie.
Het was een zeer geslaagde en druk bezochte middag.

                                                                             ***

 

 Op woensdag 14 maart hebben we onze ALV gehouden. 
                                                                               ***

 

Na de pauze hield Klaas de Jong onze nationale bekendheid en winnaar van het programma "In de ban van de Condor" een passievol verhaal.
*** 

Op zaterdag 10 februari 2018 hebben wij in De Toegift@Klif 12 ons 30 jarig jubileum gevierd! Dit ging gepaard met een heerlijk buffet en cabaret. We zorgden ook nog voor leuke verrassing voor u als aandenken.

 ***

 Op vrijdag 12 januari 2018 houden wij van 15.00u tot 17.00u onze nieuwjaarsborrel. Komt u ook alle nieuwe leden en oude bekenden de hand schudden? We zien uit naar uw komst!

Activiteiten in 2017

23 November om 14.30u. hebben we in De Caroussel (in het gebouw van de Gollards) een knutselmiddag gehouden. We hebben vazen, windlichten etc. winter of Kerstklaar gemaakt. Het was volle bak en erg gezellig.

_____________
Op 5 november 2017 zijn wij van 11.00u. tot 17.00u. te vinden op de 50+ beurs in Den Burg.

 

Komt u ons een bezoekje brengen?
U vindt ons in de kleine hal.
Voor elk nieuw lid dat zich inschrijft tijdens de beurs hebben wij een leuk klein welkomstgeschenk.

______________

Het thema voor dit jaar van het Reumafonds is: Kweek begrip, plant een bol.  https://kweekbegrip.reumafonds.nl/
U bent van harte uitgenodigd om uw (digitale) Anita Witzier tulp te planten en in uw omgeving meer begrip te kweken en te ontvangen.

_______________

Klaverjasvereniging De Witte Burcht, hartelijk voor jullie donatie!

                                                          _______________ 

Beste leden,
Als bestuur staan we helemaal achter het bericht van het Reumafonds over fysiotherapie dat in beslist in het basispakket moet blijven. 
Ons voorstel is dat we massaal het manifest ondertekenen! Dit kunt u
hier doen!

    _______________

De uitslag van een nieuw grootschalig onderzoek mede mogelijk gemaakt door het Reumafonds. De uitslag hiervan kunt u hier downloaden. 

Wat al geweest is in 2017

Reuma Patiënten Vereniging Texel gaat op stap
Op donderdag 7 september 2017 gaan we naar wijngaard De Kroon van Texel. We gaan daar uitleg horen over het ontstaan van deze specifieke wijngaard, het telen van druiven (op Texel) en het maken van wijn van deze druiven. De wijnen van De Kroon springen eruit door hun uitzonderlijke kwaliteit en smaak. We gaan dat ook uitgebreid proeven dus u mag aan het eind allemaal uw mening geven.... www.wijngaarddekroonvantexel.nl
Aanvang 15.00u.
Aansluitend steken we schuin de weg over naar De Catharinehoeve waar met elkaar de middag af gaan sluiten met pannenkoeken keuze menu. www.catharinahoeve-texel.nl
Deze middag was een zeer groot succes met veel deelnemers. 

Donderdag 6 juli 2017
Hebben we met elkaar koffie met Texelse koek, een heerlijk ijsje en een frisdarank wat men maar wilde op het achterterras van eetcafé
 De Rog gebruikt.  het was een drukbezochte inloopmiddag waarin we fijn met elkaar konden bijpraten.

Op 7 juni 2017 was de presentatie door Jan Jaap Waverijn.  Een Texelse kunstenaar en zoeker naar goud volgens zijn eigen website.
Over dit laatste geeft hij voor ons een presentatie. Hij heeft met zijn metaaldetector een groot deel van het eiland onderzocht en heeft vele interessante dingen gevonden. Ook zonder detector heeft hij veel dingen gevonden welke een deel van de geschiedenis van Texel vertellen. Hij kan ons er veel over vertellen en wat wij gezien hebben is zeker interessant.

Deze bijeenkomst was een groot sucses en voor onze leden is het gratis, de kosten voor de partner bedragen €3,00.